Rekuperator – centrala nawiewno wywiewna

Jest to urządzenie wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń , a także usuwanie powietrza zanieczyszczonego.

Jak działa?
Za pomocą czerpni znajdującej się na zewnątrz budynku pobierane jest świeże powietrze, dalej transportowane jest kanałami wentylacyjnymi do centrali wywiewnej. W centrali powietrze trafia przez filtry do wymiennika ciepła. Wymiennik sprawia że w zimę powietrze jest podgrzewane a w lecie chłodzone. Centrala wentylacyjna posiada wentylator który pozwala na przepływ powietrza w zaizolowanych termicznie kanałach, dzięki którym dostaje się do każdego pomieszczenia w budynku.

źródła: www.instalacjebudowlane.pl/5